На головну

Політика конфіденційності

 

Ця Політика конфіденційності персональної інформації (далі - Політика) діє відносно всієї інформації, яку ІП Соколюк Павло Євгенович www.olawander.com.ua та / або його афілійовані особи, можуть отримати про користувача під час використання ним будь-якого з сайтів, сервісів, служб , програм і продуктів ІП Соколюк Павло Євгенович www.olawander.com.ua (далі - Сервіси, Сервіси www.olawander.com.ua). згода користувача на надання персональної інформації, дане їм відповідно до цієї Політикою в рамках відносин з однією з осіб, що входять до www.olawander.com.ua поширюється на всі особи, що входять в www.olawander.com.ua Використання Сервісів www.olawander.com.ua означає беззастережну згоду користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; в разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання Сервісів.

1. Персональна інформація користувачів, яку отримує і обробляє www.olawander.com.ua

1.1. В рамках цієї Політики під «персональною інформацією користувача» розуміються:

1.1.1. Персональна інформація, яку користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Сервісів, включаючи персональні дані користувача. Обов'язкова для надання Сервісів (надання послуг) інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається користувачем на його розсуд.

1.1.2 Дані, які автоматично передаються Сервісів www.olawander.com.ua в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, у тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер користувача (чи іншій програмі, з допомогою якої здійснюється доступ до Сервісів), час доступу, адреса запитуваної сторінки.

1.1.3 Інша інформація про користувача, збір та / або надання якої визначено в Регулюючих документах окремих Сервісів www.olawander.com.ua

1.2. Ця Політика застосовна тільки до Сервісів www.olawander.com.ua не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступним на сайтах www.olawander.com.ua, в тому числі в результатах пошуку. На таких сайтах у користувача може збиратися або запитуватися інша персональна інформація, а також можуть вчинятися інші дії.

1.3. www.olawander.com.ua в загальному випадку не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої користувачами, і не здійснює контроль за їх дієздатністю. Однак www.olawander.com.uaвиходить з того, що користувач надає достовірну і достатню персональну інформацію з питань, пропонованих у формі реєстрації, і підтримує цю інформацію в актуальному стані.

2. Цілі збору та обробки персональної інформації користувачів

2.1. www.olawander.com.ua збирає і зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для надання Сервісів і надання послуг (виконання

2.2. Персональну інформацію користувача www.power-bank.biz.ua може використовувати в таких цілях: .

2.1.2.Ідентифікація боку в рамках угод і договорів з www.olawander.com.ua;

2.2.2. Надання користувачеві персоналізованих Сервісів;

2.2.3. Зв'язок з користувачем, в тому числі напрямок повідомлень, запитів та обробка запитів і заявок від користувача;

2.2.4. Поліпшення якості Сервісів, зручності їх використання, розробка нових сервісів і послуг;

2.2.5. Таргетування рекламних матеріалів;

2.2.6. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

3. Умови обробки персональної інформації користувача і її передачі третім особам

3.1. www.olawander.com.ua зберігає персональну інформацію користувачів відповідно до внутрішніх регламентами конкретних сервісів.

3.2. Відносно персональної інформації користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб. При використанні окремих Сервісів користувач погоджується з тим, що певна частина його персональної інформації стає загальнодоступною.

3.3. www.olawander.com.ua вправі передати персональну інформацію користувача третім особам в наступних випадках: 3.3.1. Користувач висловив свою згоду на такі дії;

3.3.2. Передача необхідна в рамках використання користувачем певного Сервісу або для надання послуги користувачеві;

3.3.3. Передача передбачена українським чи іншим застосовним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури;

3.3.4. Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять усі зобов'язання по дотриманню умов цієї Політики стосовно до отриманої ним персональної інформації;

3.3.5. В цілях забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів www.olawander.com.ua а чи третіх осіб у випадках, коли користувач порушує Угода сервісів www.olawander.com.ua.

3.4. При обробці персональних даних користувачів www.olawander.com.ua керується законом України " про Захист персональних Даних".

4. Зміна користувачем персональної інформації

4.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частина, а також параметри її конфіденційності, скориставшись функцією редагування персональних даних в персональному розділі відповідного Сервісу.

4.2. Користувач також може видалити надану їм в рамках певного облікового запису персональну інформацію, скориставшись функцією «Видалити аккаунт» в персональному розділі відповідного Сервісу При цьому видалення аккаунта може спричинити неможливість використання деяких Сервісів www.olawander.com.ua.

5. Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації користувачів www.olawander.com.ua приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

6. Зміна Політики конфіденційності. застосовне законодавство

6.1. www.olawander.com.ua має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики набирає чинності з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Чинна редакція завжди знаходиться на сторінці за адресою www.olawander.com.ua

6.2. До цій Політиці і відносинам між користувачем і www.power-bank.biz.ua, які виникають у зв'язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню право України.