Публічний договір про надання послуг
(публічна оферта)

Фізична особа-підприємець Лінська Мирослава Григорівна, керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, публічно пропонує невизначеному колу осіб можливість отримання послуг через мережу Інтернет, для чого публікує даний Договір про наступне:
Виконавець: Фізична особа-підприємець Лінська Мирослава Григорівна, РНОКПП 3285507268, що зареєстрована за адресою: 09713, Київська обл., Богуславський район, с. Чайки, вул. Центральна, буд. 8 (далі — Виконавець),
Користувач: фізична особа з повною цивільною дієздатністю, що звернулася у встановленому цим договором порядку до Виконавця, для отримання послуг, і оформила заявку сайті на сайті https://olawander.com.ua/, якому Виконавець надає послуги, керуючись ст. 634, 641 Цивільного кодексу України (далі - Користувач), уклали цей договір (далі — Договір) про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надавати на користь Замовника послуги органічної ферми «OLawander» (надалі – «Послуги»), а Замовник, у свою чергу, зобов’язується прийняти надані Послуги та оплатити їх.
1.2. Під послугами органічної ферми «oLawander» розуміється надання Замовнику в користування комплексу фотолокації лавандового поля, локацію полуничного поля (поля з садженцями лохини/ожини) з метою самозбору плодів, також з можливістю отримання інших супутніх послуг протягом строку, передбаченого цим Договором.
1.3. Місцем надання Послуг є місцезнаходження органічної ферми «oLawander» Виконавця: Україна, Київська обл., смт. Димер, вул. Бджолярська 1.

2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
2.1. Послуги надаються погодинно за час користування кожною окремою локацією за ціною згідно діючого у Виконавця на дату надання послуг тарифу у прайсі, що розміщено на сайті https://olawander.com.ua/.
2.2. У вартість однієї години послуг входить користування простором окремої фотолокації лавандового поля або ж локації полуничного поля (поля з саджанцями лохини/ожини) з метою самозбору плодів, напої, послуги туалету, користування зоною відпочинку, гойдалкою, гамаком, лавами та столами, стаціонарним реквізитом (тюки соломи, драбиною, стільцем білого кольору, переодягальнею, капелюхами, корзинами та ін).
2.3. Допоміжне обладнання, декор, костюми або допоміжна робота персоналу Виконавця оплачується додатково. Перелік та вартість додаткових послуг зазначається в прайсі згідно тарифів Виконавця, діючих на момент їх надання та вказаних на сайті https://olawander.com.ua/.
2.4. Обсяг послуг, конкретна локація, кількість годин, період надання послуг, а також додаткові послуги обираються Замовником шляхом оформлення Заявки на сайті https://olawander.com.ua/.
2.5. Кожна локація органічної ферми «oLawander» доступна для користування особам у кількості не більше 7 (семи осіб) включаючи фотографів, асистентів, гримерів, дітей, родичів, що супроводжують Замовника, водіїв тощо. У разі збільшення групи на будь-яку кількість осіб, що перевищує 7 (сім), це погоджується між Замовником та Виконавцем письмово та стягується плата на місці у розмірі 100 грн. за кожну додаткову особу. У випадку виявлення на будь-якій локації осіб, участь яких була не погоджена з Виконавцем, Замовник сплачує штраф у розмірі 200 грн. за кожну таку особу. В разі виявлення на локації осіб, участь яких була не погоджена з Виконавцем, після фактичного надання послуги, шляхом перегляду камер відеоспостереження, Виконавець має право на стягнення штрафу з Замовника у розмірі 500 грн.
2.6. Користування локаціями органічної ферми «oLawander» дітьми зростом до 110 см доступно лише у супроводі батьків та є безкоштовним. Проте, кожна дитина є повноцінним учасником групи Замовника, що має відповідати вимогам п. 2.5. цього Договору.
2.7. На органічній фермі «oLawander»ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:- приносити та використовувати вибухові або легкозаймисті речовини;- використання зброї, будь-яких спецефектів (дим, конфетті, феєрверки тощо), рідинних, фарбувальних і сипучих речовин, додаткових матеріалів (пух, пір’я, сніг, тощо), тварин, птахів тощо без попереднього письмового погодження з Виконавцем;-розведення відкритого вогню, паління, зберігання та розпиття алкогольних, слабоалкогольних напоїв та/або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів (навіть якщо вони повністю або часткового легалізовані у країні-резиденції Замовника).
2.8. Користуючись Послугами органічної ферми «oLawander»Замовник та залучені ним треті особи зобов’язані:- дотримуватись Правил користування реквізитами та локаціями, що розміщені на сайті https://olawander.com.ua/;- дотримуватися правил добропорядності, гігієни, техніки безпеки, пожежної безпеки, громадського порядку;- вжити всіх необхідних заходів для збереження цілісності та неушкодженості майна Виконавця;- у разі зйомки оголеної натури забезпечити наявність у моделі при собі документів, підтверджуючих її повноліття;- після закінчення заброньованого часу, всі учасники заходу повинні покинути локацію, а Замовник зобов’язаний привести локацію в попередній стан та залишитися до завершення її перевірки Виконавцем (або представником Виконавця);- у випадку використання реквізитів Виконавця – повернути їх Виконавцеві після закінчення заброньованого часу у такому стані, в якому вони були передані Замовнику;- негайно в момент надання послуги оплачувати додаткові послуги, що надані Виконавцем, згідно прайсу розміщеного на сайті https://olawander.com.ua/;- якщо локація ніким не заброньована після вказаного у підтвердженій Заявці часу, Замовник за погодженням із Виконавцем має можливість продовжити заброньований час.
2.9. Бронювання здійснюється шляхом оформлення Замовником Заявки на сайті https://olawander.com.ua/ у вкладці «Оренда поля», із зазначенням виду послуг, інформації про їх обсяг, з подальшим зворотнім підтвердженням бронювання та вказівкою про підтвердження оплати вартості Послуг згідно бронювання.
2.10. Час надання Послуг обчислюється з моменту початку та до моменту закінчення заброньованого часу. Перебіг початку надання послуг розпочинається з часу на який було зроблено замовлення за Заявкою незалежно від того, коли Замовник прибув на відповідну локацію. У випадку дострокового закінчення зйомки кошти за заброньований та не використаний час не повертаються.
2.11. За безпеку та порядок під час використання локації відповідає Замовник.
2.12. Послуги надаються після зарахування на рахунок Виконавця оплати відповідних у повному розмірі та надання Виконавцю Замовником усієї необхідної та безпосередньо пов’язаної із наданням Послуг інформації. Оплата відбувається безготівковим способом на сайті https://olawander.com.ua/через платіжну систему «WayForPay».
2.13. Оплата за плоди, що зібрані та спожиті Замовником на локації полуничного поля (поля з саджанцями лохини/ожини) в момент отримання послуги за цим Договором не стягується. Плоди, що зібрані на локації полуничного поля (поля з саджанцями лохини/ожини) з метою винесення та/або вивезення за межі органічної ферми «OLawander» оплачуються за тарифами вказаними на сайті https://olawander.com.ua/ після зважування. Кошики входять у вартість оплачених плодів та не оплачуються окремо.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. ВИКОНАВЕЦЬ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:
3.1.1. належним чином надати Замовнику Послуги згідно оплаченої Заявки на умовах та в порядку, передбачених цим Договором із врахуванням узгоджених ним застережень;
3.1.2. у разі неможливості забезпечення належного виконання оплачених Послуг, що є предметом цього Договору, Виконавець зобов’язується повернути Замовнику вартість оплачених Послуг або за згодою Замовника виконати свої зобов’язання за цим Договором у погоджений Сторонами час.
3.2. ВИКОНАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО:
3.2.1. здійснювати дії щодо перевірки та забезпечення виконання Замовником умов даного Договору;
3.2.2. одноособово призупинити чи зупинити повністю (без повернення плати за бронювання) надання Послуг у рамках цього Договору, із застосуванням до Замовника будь-якого виду відповідальності, якщо фактичне використання локацій суперечить цілям, вказаним Замовником у Заявці, таке використання може зашкодити Виконавцю шляхом знищення/пошкодження його майна (локації в цілому, фотолокації, обладнанню, додатковому реквізиту, саджанцям тощо) або якщо Замовником допущено порушення заборон, визначених п. 2.5 цього Договору;
3.2.3. відмовити в наданні Послуг Замовнику, без застосування до Виконавця будь-якого виду відповідальності та без повернення коштів Замовнику за оплачені послуги, якщо Замовник, чи треті особи (учасники заходу), знаходяться в наркотичному або алкогольному сп’янінні; нецензурно виражаються; принижують честь і гідність співробітників Виконавця; завдали майнової шкоди Виконавцю, а також, якщо їх дії/бездіяльність не відповідають чи суперечать чинному законодавству України та/або положенням цього Договору;
3.2.4. використовувати адресу електронної пошти, телефонні номери, надані Замовником для направлення організаційних листів та/або повідомлень, узгоджених цим Договором;
3.2.5. використовувати персональні дані Замовника, що були внесені у Заявку та вважати їх такими, щодо використання яких надана згода у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних»;
3.2.6. Виконавець залишає за собою право не надавати Послуги, якщо підозрює, що замовлення за Заявкою зроблене з метою вчинення протиправних чи шахрайських дій. У разі даної підозри, Виконавець має право передати дані Замовника органами влади або поліції;
3.2.7. здійснювати контроль за порядком на локаціях та за дотриманням Замовником умов даного Договору і чинного законодавства України шляхом здійснення відеоспостереження, відео-, аудіозапису;
3.2.8. виставляти претензії Замовнику за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору;
3.2.9. не надавати Замовнику будь-які інші послуги, окрім тих, що були вказані у Заявці (зокрема, щодо кількості учасників, годин оренди локації, тощо).
3.3. ЗАМОВНИК ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:
3.3.1. при звернені до Виконавця з Заявкою за наданням Послуг надати всю інформацію, необхідну для надання Послуг, передбачених цим Договором;
3.3.2. своєчасно оплачувати послуги Виконавця за Договором на умовах та в розмірі зазначеному в цьому Договорі;
3.3.3. дотримуватись діючого законодавства України, умов даного Договору;
3.3.4. забезпечити необхідний документообіг з Виконавцем;
3.3.5. відшкодувати вартість заподіяних збитків за тарифами згідно діючого у Виконавця прайсу негайно в момент отримання послуг за цим Договором.
3.4. ЗАМОВНИК МАЄ ПРАВО:
3.4.1. самостійно визначати в Заявці обсяг, період, дату, час, термін, конкретну локацію;
3.4.2. достроково скасувати заброньовані та оплачені Послуги, не пізніше, як за 30 (тридцять) робочих днів до дати надання Послуг. Сума, пропорційна вартості замовлених за Заявкою Послуг, підлягає поверненню Замовнику протягом 30 календарних днів з моменту скасування бронювання. У випадку скасування бронювання менш, як за 30 (тридцять) робочих днів до дати надання Послуг – передоплата не повертається;
3.4.3. модифікувати умови оплаченого бронювання, повідомивши Виконавця не менш як за 30 (тридцять) робочих днів до дати початку надання Послуг;
3.4.4. здійснювати загальний контроль за виконанням умов Договору Виконавцем;
3.4.5. інформувати Виконавця про виявлені недоліки надання Послуг;
3.4.6. звертатися до Виконавця з раціоналізаторськими пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг;
3.4.7. використовувати фотолокацію, обладнання та/або реквізити, які відповідають оформленому бронюванню.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Вартість послуг в залежності від локації (в т.ч. додаткових послуг) визначається відповідно до діючих у Виконавця тарифів на Послуги, що розміщені у прайсі на сайті https://olawander.com.ua/. Ціни на Послуги вказані без урахування банківської комісії Виконавця та Замовника. Загальна ціна Договору становить сумарно вартість бронювання та банківську комісію при безготівковому розрахунку як Замовника, так і виконавця.
4.2. Оплата вартості обраних послуг Виконавця здійснюється Замовником шляхом безготівкового переказу коштів на сайті https://olawander.com.ua/ через платіжну систему «WayForPay».
4.3. Послуги, які є предметом цього Договору надаються на умовах 100% передоплати. У випадку продовження заброньованого часу, чи використання попередньо не замовлених послуг під час надання Послуг за Заявкою, Замовник здійснює оплату по факту надання Послугза погодженням з виконавцем.

5. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
5.1. Замовник гарантує, що інформація, надана Замовником Виконавцю для надання послуг за цим Договором, є актуальною, повною, достовірною, достатньою та відповідає вимогам чинного законодавства України.
5.2. Виконавець гарантує, що будь-які персональні дані про будь-яких фізичних осіб, які були або будуть передані Замовником Виконавцю у зв’язку або на виконання цього Договору, були отримані та знаходяться у користуванні Виконавця правомірно відповідно до вимог чинного законодавства України.
5.3. Виконавець не гарантує якість самостійно проведених Замовником відео-, фотозйомки чи інших заходів, їх відповідність цілям та очікуванням Замовника, а також не гарантує досягнення очікуваного результату Замовником у зв’язку з підписанням цього Договору.
5.4. Замовник самостійно несе відповідальність за власне майно та/або майно третіх осіб, його збереження, а також за дії/бездіяльність третіх осіб щодо даного майна, як під час так і після надання послуг.
5.5. Замовник підписанням даного Договору підтверджує, що ознайомлений й погоджується з Правилами користування реквізитами та локаціями, що розміщені на сайті https://olawander.com.ua/, та зобов’язується дотримуватися їх. Замовник підтверджує, що усі реквізити та обладнання арт-локацій є справними та знаходиться у належному стані.
5.6. Підписуючи цей Договір Замовник дає згоду та зобов’язується компенсувати всі збитки, втрати та витрати (включаючи справедливі гонорари за юридичні послуги або послуги адвоката), викликані або пов’язанні порушенням Замовником:5.6.1. цього Договору та/або вимог Угод Сайту;5.6.2. прав третіх осіб та/або Виконавця;5.6.3. зобов’язань, гарантій та запевнень (згоди), визначених у цьому Договорі без залучення Виконавця до відповідальності перед третіми особами, що подали скаргу чи позов.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
6.1. Сукупна відповідальність Виконавця перед Замовником за Договором по будь-яким позовам, або вимогам/претензіям щодо Договору, або його виконанню, обмежується сумою платежу, що отримана Замовником від Виконавця за Договором в якості оплати послуг.
6.2. Замовник самостійно несе відповідальність за будь-які його дії або бездіяльність, які безпосередньо чи опосередковано завдали шкоди чи збитків Виконавцю та/або будь-яким третім особам, або за будь-які його дії або бездіяльність, що є порушенням чинного законодавства України.
6.3. Замовник самостійно несе відповідальність за будь-які дії або бездіяльність третіх осіб, що приймали участь у заході під час надання Послуг Виконавцем.
6.4. Виконавець не несе відповідальність за неявку Замовника, або його спізнення до місця надання Послуг чи неможливості скористатися Послугою, й кошти за відповідні послуги не повертаються.
6.5. Сторони звільняється від відповідальності за порушення умов даного Договору, якщо таке порушення викликане дією форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Такими діями зокрема є дії органів державної влади, місцевого самоврядування, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність електроенергії та (або) збої роботи комп’ютерної мережі, громадянські заворушення, безлади.
6.7. Замовник має право у разі викрадення плодів, саджанців, реквізиту локацій органічної ферми «OLawander» звернутися до правоохоронних органів з заявою про дрібне викрадення майна чи крадіжку за ознаками ст. 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення чи ст. 185 Кримінального кодексу України.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Будь-які спірні питання, які можуть виникнути щодо даного Договору, або у зв’язку з його виконанням Виконавець та Замовник вирішують шляхом проведення переговорів та виключно за наявності письмової заяви Замовника, що передана засобами поштового зв’язку. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим.
7.2. У випадку, якщо згоди по спірним питанням шляхом переговорів не може бути досягнуто, ці питання підлягають вирішенню у судовому порядку згідно з чинним законодавством України за місцезнаходженням Виконавця.

8. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
8.1. Сторони дійшли згоди, що будь-яка інформація, яка стала відома іншій Стороні внаслідок виконання умов цього Договору, яка згідно законодавства України відноситься до конфіденційною та(або) комерційної таємниці не може розголошуватись ніяким чином без письмової згоди іншої Сторони. Дана умова діє як під час строку дії Договору так і протягом необмеженого часу після завершення строку дії Договору.
8.2. Сторони підтверджують розуміння того, що за порушення умов конфіденційності вони можуть бути притягнені до відповідальності у відповідності з діючим законодавством України.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ
9.1. Цей Договір вступає в силу з моменту оформлення Замовником Заявки на сайті https://olawander.com.ua/ та після проведення взаєморозрахунків з Виконавцем.
9.2. Кожна із сторін має право відмовитись від даного договору, письмово попередивши про це іншу сторону за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати його розірвання. Отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про розірвання Договору є правовою підставою та взаємним виявом волі обох Сторін про розірвання Договору. В такому випадку Договір вважається розірваним після перебігу встановленого даним Договором терміну повідомлення про розірвання з моменту відправлення повідомлення іншою Стороною Договору, якщо інше не зазначено у такому повідомленні.

10. ІНШІ УМОВИ
10.1. У цьому Договорі викладено всі умови, погоджені між Сторонами стосовно його предмета і він заміщує собою всі попередні договори, заяви та будь-якого характеру домовленості між Сторонами щодо його предмета.
10.2. Умови даного договору мають однакову обов’язкову силу для сторін та можуть бути змінені за взаємною домовленістю з обов’язковим складенням письмового документа.
10.3. Жодне положення цього Договору не тлумачиться як таке, що створює партнерство або спільне підприємство будь-якого виду між Сторонами Договору, або не передбачає виникнення між Сторонами агентських, або представницьких відносин для досягнення будь-якої цілі будь-якого характеру. При цьому жодна із Сторін не має права та повноважень пов’язувати іншу Сторону зобов’язаннями, або вступати в договірні відносини від імені такої Сторони чи створювати зобов’язання перед третьою особою будь-яким чином та для будь-якої потреби.
10.4. Якщо в цьому Договорі не обумовлюється інше, всі повідомлення повинні направлятися на електронну адресу Виконавця olawanderfarm@gmail.com.
10.5. Даний Договір складено в електронній формі, українською мовою, не вимагає двостороннього підписання і дійсний для Сторін в електронному вигляді.